QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT 2009 SÈRIE 1

PRIMERA PART

Exercici 1 (2,5 punts)

En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada, 0,5 punts; qüestió mal contestada,–0,16 punts; qüestió no contestada, 0 punts.

Qüestió 1

Un vehicle circula entre dues poblacions properes per una carretera de 7,5 km de longitud a una velocitat de 30 km/h. El cost econòmic del temps emprat per a fer aquest viatge s’estima que és 8€/h i el cost directe del vehicle, 0,20 € /km. Quin és el cost econòmic del trajecte?

1,5 €
2 €
3,5€
3 €

Qüestió 2

Es disposa d’un voltímetre de quatre dígits per a fer-hi la lectura en V. El full de característiques del voltímetre indica que, per a un fons d’escala de 2 V, la precisió és ± 1 mV ± 1 % de la lectura. L’error absolut màxim en una lectura d’1,2 V és

± 12 mV
± 13 mV
± 24 mV
± 26 mV

Qüestió 3

Un telefèric té una capacitat nominal de transport de 25 persones. L’interval entre sortides consecutives és de 10 minuts i el temps del trajecte és de 5 minuts. Quin és el màxim nombre de passatgers per hora que pot transportar el telefèric?

100
200
250
150

Qüestió 4

Segons càlculs de la Unió Europea, un avió emet una quantitat de 132 g de CO2 per cada kilòmetre de trajecte i cada passatger que transporta. En un recorregut en avió de 9 000 km hi viatgen 350 passatgers. Quina és la quantitat de CO2 emesa a l’atmosfera durant aquest vol?

297,0 · 103kg
339,4 · 103kg
415,8 · 103kg
387,5 · 103kg

Qüestió 5

Una empresa de fabricació de bigues de fusta en comercialitza un model de densitat 510 kg/m3en conjunts de 25 bigues, que mesuren 240 mm ×5 000 mm ×70 mm cada una. Quant pesen les 25 bigues? (g= 10 m/s2)

1,071 kN
10,71 kN
107,1 kN
1071 kN

a)

b)

c)

SEGONA PART

Opció A

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

Opció B

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)